Hypotheken

Een eigen woning is voor de meeste mensen de duurste aanschaf uit hun leven. Er zijn maar weinig mensen die een woning uit eigen middelen kunnen financieren. Dat hoeft ook helemaal niet en bovendien kan het fiscaal voordeliger zijn om voor het eigen huis een lening aan te gaan. Deze lening noemt men een hypotheek.

Uw dromen en wensen moeten, volgens onze visie, terug te vinden zijn in uw persoonlijke financiŽle plan. Het hypotheekadvies zal daarom in onze werkwijze worden behandeld op de manier van FinanciŽle Life Planning. Heeft u al een hypotheek en wilt u weten of deze beter en goedkoper kan?

Een korte uitleg van de verschillende (basis)vormen van hypotheek.

Alle vormen kunnen met elkaar, als verschillende leningdelen binnen ťťn hypotheek, gecombineerd worden.

Annuiteitenhypotheek

Uw maandlasten blijven bruto gelijk en bestaan uit rente en aflossing. U begint met een groot rentedeel en een klein aflossingsdeel, tijdens de looptijd veranderd deze verhouding naar een groter deel aflossing en kleiner deel rente. Een overlijdensverzekering dient afzonderlijk te worden afgesloten. Het belastingvoordeel wordt steeds kleiner.

Lineaire Hypotheek

U lost per jaar een vast bedrag af waardoor de rentelast steeds lager wordt. De totale last aan rente en aflossing is echter bij aanvang erg hoog. Naarmate de looptijd vordert gaan de totale lasten naar beneden door de jaarlijkse aflossing. Een overlijdensverzekering dient afzonderlijk te worden afgesloten. Het belastingvoordeel wordt steeds kleiner.

Aflossingsvrije hypotheek

U maakt met de geldverstrekker de afspraak dat u tijdens de looptijd niets aflost. U betaalt alleen rente. Na afloop van het kontrakt lost u de hypotheek ineens af d.m.v. de verkoop van uw woning of u maakt nieuwe afspraken met de bank met betrekking tot het openstaande hypotheekbedrag. Een overlijdensverzekering dient afzonderlijk te worden afgesloten. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Leven(sverzekerings)hypotheek

Deze hypotheek bestaat uit een lening en een meeverbonden (traditionele) levensverzekering. Deze verzekering heeft een basis-verzekerd bedrag dat met winstdeling groeit naar het door u gewenste eindbedrag (niet gegarandeerd) voor de aflossing van de lening. Tijdens de looptijd betaalt u rente en een gelijkblijvende verzekeringspremie. In de premie is een overlijdensdekking inbegrepen. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Spaarhypotheek ("verbeterde levenhypotheek")

Deze hypotheek bestaat uit een lening en levensverzekering, De verzekering garandeert het eindkapitaal en keert deze aan het einde van de looptijd, verplicht, uit. U lost tijdens de looptijd niet af. U betaalt de hypotheekrente en de levensverzekeringspremie.

Bankspaarhypotheek

Deze hypotheek bestaat uit een lening met gekoppelde spaar- of beleggingsrekening. De combinatie met de spaarrekening garandeert het eindkapitaal, in de combinatie met de beleggingsrekening wordt een inleg gedaan in afgesproken fondsen. Beide vermogens worden op het einde van de afgesproken looptijd aangewend voor aflossing van de hypotheek. U lost tijdens de looptijd niet af. U betaalt de hypotheekrente en de spaar- of beleggingsinleg.

Bij de Spaarhypotheek en de Bankspaarhypotheek met spaarrekening kan tijdens de looptijd kan de premie cq inleg wijzigen. De rente die u krijgt op de spaarpremie of spaarinleg is nl. gelijk aan de afgesproken hypotheekrente. Als deze laatste wijzigt, verandert dus ook de spaarrente en zal de premie of inleg moeten worden verhoogd/verlaagd om het gegarandeerde eindkapitaal te behalen. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Beleggingshypotheek

U combineert een lening met een kapitaalverzekering of beleggingsrekening.

Kapitaalverzekering: In de "beleggingsverzekering", gekoppeld aan de lening, wordt uw premie door de verzekeraar in beleggingsfondsen naar keuze gestort. Tijdens de looptijd worden hieruit de premies voor overlijdensrisico onttrokken. Op het einde van de looptijd lost u uit het (niet gegarandeerde) opgebouwde vermogen de lening af. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Beleggingsrekening: Op de beleggingsrekening, gekoppeld aan de lening, wordt uw maandelijkse of jaarlijkse inleg gestort in beleggingsfondsen naar keuze. U kunt zelfs door de inleg van een eenmalig bedrag de maandlast aanzienlijk verlagen of volledig laten vervallen. Naast de beleggingsrekening start u een overlijdensverzekering waarvoor u een premie verschuldigd bent. Deze verzekering is niet altijd verplicht echter vaak wel wenselijk. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Hybride hypotheek (spaar/beleggingshypotheek)

Dit is een variant op de beleggingshypotheek met kapitaalverzekering. U kunt in deze hypotheek, naast het verzekerd sparen in beleggingsfondsen ook sparen op een spaarrekening waarop een gegarandeerde rente (gelijk aan de hypotheekrente) wordt vergoed. U bepaalt zelf de verhouding, die tussentijds aan te passen is. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Krediethypotheek

Een leningdeel in uw hypotheek waarbinnen u bedragen naar keuze, tot aan het door u gekozen maximum kunt opnemen en aflossen. U betaalt variabele rente.

Lijfrentehypotheek

Eigenlijk is de lijfrente geen basisvorm maar een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een lijfrentepolis. Deze polis zorgt voor kapitaalsopbouw waarvan de inleg onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. De (met inkomstenbelasting belaste) uitkering van de polis wordt t.z.t. omgezet in een periodiek inkomen en kan worden afgezet tegen de verschuldigde rentelast van de nog steeds lopende aflossingsvrije hypotheek.

De bedoeling is dat u op het einde van de looptijd van de lijfrenteverzekering nog wat overhoud voor een hoger maandelijkse inkomen. Maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost en (onder bepaalde voorwaarden) een aftrekpost heeft voor de lijfrente polis.

Rente

U kunt kiezen uit diverse renteperioden, varierend van 1 tot 30 jaar vast, alsmede renten met bandbreedte en variabele rente. Ook rentebedenktijd behoort tot de mogelijkheden. De juiste keuze wordt in overleg met u gemaakt. Omdat niet alleen de rente bepaald wat uw nettolast gaat worden, zijn de tarieven hier niet vermeld. Het rentebestanddeel maakt deel uit van een hypotheekprodukt wat op uw maat gemaakt is.

Hypotheek en overlijdensverzekering

Als u een hypotheek afsluit, sluit u vaak twee financiele overeenkomsten; de hypotheek en daarnaast meestal een levensverzekering. Deze verzekering biedt de zekerheid dat bij overlijden de nabestaanden een uitkering ontvangen waarmee de hypotheek wordt afgelost. Banken bieden vaak hypotheekconstructies aan waarin zowel de hypotheek als de levensverzekering is geregeld. Wat in de praktijk veel gebeurd is dat de hypotheekverstrekker een hele scherpe hypotheekrente biedt maar vervolgens een dure levensverzekering aanbiedt.

Het kan verstandig zijn om bij de hypotheek een levensverzekering te sluiten. Maar u bent vrij om dat te doen bij een andere maatschappij dan waar u de hypotheek afsluit. Dat kan u bij een levensverzekering van Ä 175.000,- zomaar Ä 500,- per jaar schelen. En dat over een looptijd van 30 jaar!!

Stap nooit zonder een goede vergelijking in hypotheekconstructies waarin de geldlening en de levensverzekering als een gecombineerd product worden aangeboden. Het voorstel moet transparant en begrijpelijk zijn en volledig voldoen aan uw wensen.


[ Life Planner - Telefoon:  073-5477395 - Mobiel: 06-50517799 - info@life-planner.nl ]
 
[ Life Planning | Basis Idee | Werkwijze | Voor Wie?? | Reacties | Lambert | Contact ]